BIBLIOGRAFIE ISTORICÃ SI ARHEOLOGICA

 1. LUCRÃRI GENERALE

 1. R. Netzhammer, Auf dem Razelm, Bucuresti, 1909, p. 18-19.
 2. V. Pârvan, Histria. IV. Inscriptii gãsite în 1914 si 1915, în AARMSI, T. XXXVIII, 1916, p. 580-587 si harta de la p. 582.
 3. R. Vulpe, Noutãti arheologice dobrogene, Analele Dobrogei, XV, 1934, p. 208.
 4. C. Daicoviciu, Istoria României, I, Ed. Stiintificã, Bucuresti, 1960, p. 257-259.
 5. D. Berciu, D. M. Pippidi, Din istoria Dobrogei, I, Ed. Academiei R. S. R., Bucuresti, 1965, p. 107, 148.
 6.  

  II. LUCRARI SPECIALE

 7. P. Nicorescu, Une croix réliquaire de Dobroudja, în În memoria lui Vasile Pârvan, Bucuresi, 1934, (extras), p. 1-2.
 8. P. Nicorescu, Les basiliques byzantines de Dolojman, BSH, t. XXV, 1, 1944, p. 95-101.

 9. Maria Coja, Cercetãri pe malul lacului Razelm. Epoca romanã si romano-bizantinã, în Peuce, II, 1971, p. 179-191.
 10. Maria Coja, Cercetãri noi în asezarea greco-romanã de la Capul Dolojman – Argamum (?), BMI, XLI, 3, 1972, p. 33-42.
 11. Maria Coja, Recherches dans un établissement peu connu et observations sur son territoire, în Actes du II e Congres International des Etudes du Sud-Est Éuropéen, Athenes, 1972, p. 267-274 si pl. XXIII-XXVIII.
 12. Mihaela Mãnucu - Adamesteanu, Un mormânt germanic din necropola cetãtii Argamum, SCIVA, 31, 2, 1980, p. 311-320.
 13. Maria Coja, Une boucle de ceinture paléochrétienne en bronze a Argamum, Dacia, n.s., XXVI, 1-2, 1982, p. 171-174.
 14. Maria Coja, Les fortifications grecques dans les colonies de la côte ouest du pont Euxin, în La fortification dans l’histoire du monde grec, Actes du Colloque International de Valbonne, 1982, ed. P. Leriche si H. Treziny, p. 100 si fig. 219.
 15. Mihaela Mãnucu - Adamesteanu, Le rôle de la colonie grecque Orgamé dans la diffusion des éléments de civilisation hellénique, în PRAKTIKA – Actes du XII-e Congres International d’Archéologie Classique, Athenes, 1983 (1985), pp. 169-175.
 16. Mihaela Mãnucu - Adamesteanu, Orgamé polis, Pontica, 25, 1992, p. 55-68.
 17. Vasilica Lungu, Circulatia amforelor stampilate în zona Capul Dolojman, Pontica, 25, 1992, p. 69-98.
 18. Vasilica Lungu, Une tombe du IVe siecle av. J. C. dans la nécropole tumulaire de la cité d’Orgamé-Argamum, Peuce, XI, 1995, p. 231-263.
 19. Mihaela Mãnucu - Adamesteanu, Orgame. Polis epi to Istro, în Omaggio a Dinu Adamesteanu, ed. Marius Porumb, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 1996, p.101-109.
 20. Mihaela Mãnucu - Adamesteanu (s. a.), v. Orgame/Argamum, în Cronica cercetãrilor arheologice. Campania 1996, (ed. Comisia Nationalã de Arheologie), Bucuresti, 1997, pp. 42-43.
 21. Mihaela Mãnucu - Adamesteanu (s. a.), v. Orgame/ Argamum, în Cronica cercetãrilor arheologice. Campania 1997, (ed. Comisia Nationalã de Arheologie), Bucuresti, 1998, pp. 51-52.
 22. Monica Mãrgineanu – Cârstoiu, Mihaela Mãnucu - Adamesteanu, Incinta romano – bizantinã a cetãtii Argamum: tronsonul de est, SCIVA, 49, 3-4, 1998 [2000], p. 233-258.
 23. Mihaela Mãnucu - Adamesteanu, Céramique archaique d’Orgamé, în Civilisation grecque et cultures périphériques. Hommage a Petre Alexandrescu a son 70-e anniversaire, ed. Al. Avram si M. Babes, Ed. Enciclopedicã, Bucuresti, 2000, pp. 195-204.
 24. Vasilica Lungu, Gheorghe Poenaru Bordea, Civilisation grecque et cultures périphériques. Hommage a Petre Alexandrescu a son 70-e anniversaire, ed. Al. Avram si M. Babes, Ed. Enciclopedicã, Bucuresti, 2000, pp. 195-204.
 25. Vasilica Lungu, Une tombe d’un heros et l’organisation de la necropole d’une cite milesienne du Pont Euxin în Pratiques funéraires dans l'Europe des XIII-e - IV-e s. av. J.-C. , Actes du IIIe Colloque International d’Archeologie Funeraire, Tulcea, 1997, Tulcea 2000, p. 67-85.
 26. Mihaela Mãnucu - Adamesteanu, Argamum. Sectorul Falezã Est (F. E.), în Santierul Argamum, Materiale si Cercetãri Arheologice (s.n.), I, Ed. Academiei Române, Bucuresti, 1999 [2001], p. 145-164.
 27. Florin Topoleanu, Argamum. Sector "Bazilica II" (1981-1994). Consideratii preliminare privind locuirea romanã târzie, în Santierul Argamum, Materiale si Cercetãri Arheologice (s.n.), I, Ed. Academiei Române, Bucuresti, 1999 [2001], p. 191-201.
 28. Mihaela Iacob, Argamum. Sector extra muros, 1977-1980; 1994-1995, în Santierul Argamum, Materiale si Cercetãri Arheologice (s.n.), I, Ed. Academiei Române, Bucuresti, 1999 [2001], p. 175-189.
 29. Mihaela Iacob, Mihaela Mãnucu - Adamesteanu si Gheorghe Poenaru Bordea, Argamum. Descoperiri monetare. Conspect preliminar, în Santierul Argamum, Materiale si Cercetãri Arheologice (s.n.), I, Ed. Academiei Române, Bucuresti, 1999 [2001], p. 203-213.
 30. Vasilica Lungu, Argamum. Necropola tumularã. Sãpãturile arheologice din anii 1988, 1990-1996, în Santierul Argamum, Materiale si Cercetãri Arheologice (s.n.), I, Ed. Academiei Române, Bucuresti, 1999 [2001], p. 203-213.

 

Sub tipar

 1. Mihaela Mãnucu - Adamesteanu, Mihaela Iacob, Gheorghe Poenaru Bordea, Circulatia monetarã la Argamum, BSNR, 90-91, (1995/1996) (predat 1996).
 2. Mihaela Mãnucu – Adamesteanu, Amforele arhaice de la Orgame si câteva probleme de economie anticã, în Pontica, 33, 2000, (predat 2000).
 3. Mihaela Mãnucu - Adamesteanu, v. Argamum, în Cronica sãpãturilor arheologice din 1997 în România, SCIVA, 49 (predat 1998).
 4. Vasilica Lungu, Espaces sacrés et rites funéraires dans la nécropole grecque d'Orgamé, în Actes du Congres International de Rhodes, 2000.